objektumvédelem

Objektumok mindazok az épületek és létesítmények, amelyeket a biztonság megőrzése érdekében őrizni és védeni kell.
Például a telephelyeket, területeket, tereptárgyakat és minden olyan
dolgot, vagyontárgyat, melyet védeni indokolt.

Objektumőrzés

Olyan biztonsági személyzettel, mechanikai- és technikaieszközökkel, illetve ezek kombinációival végzett tevékenység.
Fő feladata hogy megelőzi, megakadályozza az objektum biztonságát veszélyeztető cselekményeket.
Az objektumőrzés alatt állandó, folyamatos tevékenységet kell érteni. Ez az állandó jelenlét a legfontosabb, hiszen ez önmagában megelőző jellegű tevékenység.

Objektumőrzési módok

  • élőerővel
  • mechanikai- és technikai eszközökkel
  • őrző-védő kutyákkal

Általában ezek kombinációja kerül alkalmazásra!

Copyright © 2019 EVOMOG-COM KFT. Minden jog fenntartva.